24Nov
24Nov

Thanksgiving Day

24 Nov, 2022 — 24 Nov, 2022   
Event details

Happy-Thanksgiving

 • Time
  24 Nov, 2022 — 24 Nov, 2022
${DataItem.Address.Title}
${DataItem.Address.MarkerText}
16Nov
16Nov

Planning Board Meeting

16 Nov, 2022 PM 8:00 — 16 Nov, 2022 PM 9:00   
Event summary
Planning Board Meeting 8:00 PM
Event details

Planning Board Meeting 8:00 PM

 • Time
  16 Nov, 2022 PM 8:00 — 16 Nov, 2022 PM 9:00
${DataItem.Address.Title}
${DataItem.Address.MarkerText}
15Nov
15Nov

Town Board Meeting 7:00PM

15 Nov, 2022 PM 7:00 — 15 Nov, 2022 PM 7:00   
Event summary
Town Board Meeting 7:00PM
Event details

6 Horton Road

 • Time
  15 Nov, 2022 PM 7:00 — 15 Nov, 2022 PM 7:00
${DataItem.Address.Title}
${DataItem.Address.MarkerText}
09Nov
09Nov

Planning Board Work Session

09 Nov, 2022 PM 7:30 — 09 Nov, 2022 PM 8:30   
Event summary
Planning Board Work Session 7:30 PM
Event details

Planning Board Work Session 7:30 PM

 • Time
  09 Nov, 2022 PM 7:30 — 09 Nov, 2022 PM 8:30
${DataItem.Address.Title}
${DataItem.Address.MarkerText}
09Nov
09Nov

Town Board Work Session 7:00 PM

09 Nov, 2022 PM 7:00 — 09 Nov, 2022 PM 8:00   
Event summary
Town Board Work Session Upper Level
Event details

Town Board Work Session

 • Time
  09 Nov, 2022 PM 7:00 — 09 Nov, 2022 PM 8:00
${DataItem.Address.Title}
${DataItem.Address.MarkerText}
09Nov
09Nov

ZBA Work Session & Regular Meeting (Lower Level)

09 Nov, 2022 PM 7:00 — 09 Nov, 2022 PM 8:00   
Event summary
ZBA Work Session & Regular Meeting
Event details

ZBA Work Session & Regular Meeting 

Work Session 7:00 PM

Regular Meeting 7:30 PM

 • Time
  09 Nov, 2022 PM 7:00 — 09 Nov, 2022 PM 8:00
${DataItem.Address.Title}
${DataItem.Address.MarkerText}
01Nov
01Nov

Town Board Meeting 7:00 PM

01 Nov, 2022 PM 7:00 — 01 Nov, 2022 PM 9:00   
Event summary
Town Board Meeting
 • Time
  01 Nov, 2022 PM 7:00 — 01 Nov, 2022 PM 9:00
${DataItem.Address.Title}
${DataItem.Address.MarkerText}
Loading...