17Nov
17Nov

Planning Board Meeting 7:00PM

17 Nov, 2021 — 17 Nov, 2021   
 • Time
  17 Nov, 2021 — 17 Nov, 2021
${DataItem.Address.Title}
${DataItem.Address.MarkerText}
16Nov
16Nov

Town Board Meeting 7:30PM

16 Nov, 2021 — 16 Nov, 2021   
Event summary
Town Board Meeting
Event details

6 Horton Road

 • Time
  16 Nov, 2021 — 16 Nov, 2021
${DataItem.Address.Title}
${DataItem.Address.MarkerText}
10Nov
10Nov

Planning Board Work Session 7:30PM

10 Nov, 2021 PM 7:30 — 10 Nov, 2021 PM 7:30   
Event summary
Town Hall
Event details

Planning Board Work Session - 7:30PM

 • Time
  10 Nov, 2021 PM 7:30 — 10 Nov, 2021 PM 7:30
${DataItem.Address.Title}
${DataItem.Address.MarkerText}
09Nov
09Nov

Town Hall Work Session 7:30 PM

09 Nov, 2021 PM 7:30 — 09 Nov, 2021 PM 7:50   
 • Time
  09 Nov, 2021 PM 7:30 — 09 Nov, 2021 PM 7:50
${DataItem.Address.Title}
${DataItem.Address.MarkerText}
03Nov
03Nov

Town Board Meeting 7:30 PM

03 Nov, 2021 PM 7:30 — 03 Nov, 2021 PM 7:50   
 • Time
  03 Nov, 2021 PM 7:30 — 03 Nov, 2021 PM 7:50
${DataItem.Address.Title}
${DataItem.Address.MarkerText}

Town of Blooming Grove Budgets

Town Budget

2022 Town of Blooming Grove Adopted Budget Download Link
2021 Town of Blooming Grove Adopted Budget Download Link
2020 Town of Blooming Grove Adopted Budget Download Link
2019 Town of Blooming Grove Adopted Budget l Download Link
2018 Town of Blooming Grove Adopted Budget  l Download Link
2017 Town of Blooming Grove Adopted Budget with 2016 YE Actual | Download Link
2017 Town of Blooming Grove Adopted Budget | Download Link
2016 Town of Blooming Grove Adopted Budget | Download Link
2015 Town of Blooming Grove Adopted Budget | Download Link
2014 Town of Blooming Grove Adopted Budget | Download Link
2013 Town of Blooming Grove Adopted Budget | Download Link
2012 Town of Blooming Grove Adopted Budget | Download Link
Annual Financial Report
2018 AUD | Download Link
2018 AUD Notes | Download Link
2016 AUD w/ Notes | Download Link
2015 AUD | Download Link
2015 AUD Notes | Download Link
 
Town Audit
2016 Town Audit - Town of Blooming Grove 2016